Utdelingen av Nansen-Prisen 2002
Nansen prisen ble i år utdelt på Henie Onstad kunstsenter på Høvikodden i Oslo. På verdens flyktingedag 20 juni. Prisvinner var kapteinen på Tampa Arne Rinnan, mannskapet på Tampa og rederiet Wilhelm Wilhelmsen.

Toralv Maurstad var seremonimester. Sissel Kyrkjebø, Oslo Gospelchoir og et barnekor med flyktninger bosatt i Norge, satt sammen for anledningen sto for underholdningsinnslagene.
Flyktningerådet med prosjektleder Sol Stene hadde ansvaret for å kontrahere underleverandører og legge alt tilrette. Stageway ved Morten Paus var produsent og regi ansvarlig.

H.M. Dronning Sonja bisto høykommisær Ruud Lubbers ved utdelingen av selve prisen. Statsminister Kjell Magne Bondevik og Generalsekretær Steinar Sørlie i flyktningerådet talte under seremonien.

Lydansvarlig var Musikkloftet ved Lars Ferdinand Bergersen, assistert av Espen Helgor og Scandec Systemer. Lysansvarlig var Pål Dafinrud assistert av Norsk sceneteknikk. Blomsterdekor var ved Finn Schjøll og Applaus film var ansvarlig for video og storskjerm assistert av Photo Phono.

Copyright©2003 Musikkloftet AS