Bydelsdag på St. Hans haugen
8 juni 2002 arrangerte Oslo kommune ved bydel St. Hans haugen Ullevål bydelsdag på utescenen på St. Hans haugen. Arrangementet bestod av et familieprogram på dagtid og et ungdomsprogram på Kveldstid. Været var helt fantastisk og arrange-
mentet var godt besøkt. Familieprogrammet var satt sammen av mye forskjellig. Programmet åpnet med innslag fra Ila og Bolteløkka skolekorps som fremførte en del nummere. Videre var det utdeling av Bydelens kulturpris. En mengde lokale innslag var også med. Aldersspennet blant de som underholdt var nok godt over 80 år. Musikk ble det også med hjelp fra Wiagra band, Kristin Groven Holmboe og storbandet fra Høyskolen i Oslo.

Kveldsarrangementet besto av flere lovende artister. Oda Høilund, Stian Eriksen og Boneless (ungt band fra Marienlyst). Til slutt var det flere Rap og HipHop innslag ved Adept+Rebellion, Matz og Droolian, Ypper til bråk, Naturlig fjerne og Don Martin & Jester. Totalt sett en meget variert meny.

Musikkloftet sto for den tekniske gjennomføringen. Med Bernt Austad og Lars Ferdinand Bergersen som ansvarlige teknikere. Med på lys var Olav fra Multitechnic. Anlegget besto av Electro-Voice X-Array - 4 x Xn - 4 x Xb. Mikser var en Midas XL-200. Lyset ble levert av Multitechnic med Olav Bergene som tekniker. Kontaktperson i bydelen var Guri Aasen.

Copyright©2003 Musikkloftet AS